Agencja pracy

Dla pracodawcy

Jednymi z kluczowych, a zarazem najbardziej wrażliwymi zasobami firmy są zasoby ludzkie. Od nich zależy to, czy firma będzie się rozwijać. To od nich zależy również, jak firma będzie postrzegana na rynku i czy osiągnie zamierzony sukces. Dlatego warto zaufać profesjonalistom i powierzyć im dobór odpowiedniej kadry tak, by można było skupić się na planowaniu i wdrażaniu nowych pomysłów. W naszej ofercie znajdziecie Państwo szereg sprawdzonych rozwiązań rekrutacyjnych oraz personalnych, które pomogą Waszej firmie w rozwoju.

Rekrutacja

To proces poszukiwania, informowania, przyciągnięcia oraz rekomendowania odpowiednio dużej liczby kandydatów na określone stanowisko pracy naszych Klientów w celu jego obsady. Proces ten można zastosować zarówno w rekrutacjach dyrektorów, managerów, specjalistów, pracowników technicznych czy pracowników produkcyjnych. Zajmujemy się kompleksowo całym projektem, począwszy od przygotowania i zamieszczenia profesjonalnego ogłoszenia, poprzez wstępną selekcję, aż do opracowania listy kandydatów spełniających wymagania Klienta. Dla tak wybranych osób stosujemy dopasowaną strategię rekrutacji, zawierającą narzędzia pozwalające na dokładną ocenę każdego kandydata. Łączymy wiele narzędzi rekrutacyjnych – między innymi takich jak: testy, kwestionariusze, symulacje czy studia przypadków - by mieć pewność, że polecany przez nas kandydat sprawdzi się w przyszłej pracy.

Praca tymczasowa

Jest elastyczną formą wynajmu pracowników tymczasowych zarówno na długie jak i krótkie okresy czasu. To rodzaj zatrudnienia uwzględniający umowy o pracę oraz umowy cywilno-prawne. Optymalny poziom zatrudnienia wpływa na redukcję kosztów pracy i kosztów związanych z rekrutacją i szkoleniem nowych pracowników. Przejmujemy pełną odpowiedzialność za rekrutację wykwalifikowanych pracowników, zarządzanie personelem, wypłatę wynagrodzeń, przestrzeganie kodeksu pracy i innych obowiązujących przepisów prawnych, umożliwiając naszym Klientom skoncentrowanie się na podstawowej działalności przedsiębiorstwa. Forma ta jest szczególnie korzystna w przypadkach: zwiększonego zapotrzebowania na dodatkowy personel, czasowego nasilenia produkcji, urlopów, zwolnień chorobowych, pracy sezonowej.

Etapy realizacji usług rekrutacyjnych zlecanych naszej Agencji:

  • Ustalenie profilu kandydata - razem z Klientem dokonujemy analizy stanowiska pracy, wymagań kompetencyjnych, wiedzy, umiejętności, doświadczenia oraz predyspozycji kandydata.
  • Podpisanie umowy - przed przystąpieniem do kolejnego etapu rekrutacji zawieramy umowę z Klientem na realizację usługi
  • Pozyskiwanie aplikacji - korzystamy z własnej bazy danych kandydatów oraz publikujemy ogłoszenia w internetowych portalach branżowych, powiatowych urzędach pracy, gazetach ogólnopolskich i lokalnych.
  • Selekcja aplikacji - przeprowadzenie procesu selekcji kandydatów z wykorzystaniem wstępnej telefonicznej rozmowy kwalifikacyjnej.
  • Rozmowy kwalifikacyjne - zorganizowanie i przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych z poszczególnymi kandydatami wyłonionymi podczas procesu selekcji.
  • Prezentacja kandydatów - Po zakończeniu procesu weryfikacji kandydatów przedstawiamy listę najlepszych kandydatów. Na życzenie Klienta, zaaranżujemy spotkanie kwalifikacyjne ze wskazanymi przez pracodawcę kandydatami, które odpowiadają wymaganiom Klienta i są gotowe do podjęcia pracy na korzyść przyszłego pracodawcy.

Koszty przeprowadzania rekrutacji lub skierowania do pracy pracowników tymczasowych ustalane są indywidualnie, w zależności od złożoności projektu. W celu wyceny poszczególnych usług prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego.

Zamów rekrutację lub pracowników tymczasowych

Pozostałe usługi Agencji Pracy:

Doradztwo personalne

Usługi doradztwa personalnego umożliwiają naszym Partnerom szybko i skutecznie pokonywać trudności związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi, wywołane rosnącą konkurencją na rynku i wahaniami cyklów koniunkturalnych. Nasi konsultanci na bieżąco wspierają naszych Klientów przy podejmowaniu właściwych, często trudnych decyzji w zakresie struktury zatrudnienia, wdrażania efektywnych programów rozwoju zawodowego, dostosowania poziomu płac do lokalnych wymogów rynku oraz modyfikowania i implementacji systemów motywacyjnych nagradzających wydajną pracę.

Zamów usługę »

Try&Hire, czyli „wypróbuj i zatrudnij”

Umożliwia sprawdzenie pracownika przez Klienta zanim nawiąże z nim stałą współpracę. Usługa Try&Hire łączy zalety wynajmu pracowniczego oraz rekrutacji i selekcji. Taka forma zatrudnienia pozwala przez uzgodniony wspólnie okres próbny, poznać pracownika, jego umiejętności i kwalifikacje. W momencie stwierdzenia przez Klienta, że pracownik spełnia jego oczekiwania, zyskuje on prawo do przejęcia pracownika na stałe.

Zamów usługę »

Outsourcing/Payroll

Znany również jako outsourcing kadrowo-płacowy polegający na całościowym przejęciu obsługi prawno-administracyjnej pracowników Klienta przez nasza Agencję. Zakres usługi obejmuje naliczanie i dokonywanie przelewów wynagrodzeń oraz wszelkich świadczeń pracowniczych, rozliczanie czasu pracy, prowadzenie teczek osobowych pracowników, prowadzenie dokumentacji dla odpowiednich urzędów (ZUS, UP, US, PFRON), sporządzanie rocznych deklaracji PIT, wydawanie pracownikom zaświadczeń o zatrudnieniu i wysokości zarobków.

Zamów usługę »

Korzyści ze współpracy z nasza Agencją:

  • Usługi „szyte na miarę” - naszą ofertę zawsze przygotowujemy elastycznie zgodnie z Państwa potrzebami i oczekiwaniami.
  • Kompleksowa obsługa - przejmujemy na siebie wszystkie formalności, tak aby zatrudnienie pracownika nie było dla Państwa obciążające.
  • Oszczędności finansowe - realizujemy uszelkie działania związane z obsługą pracowników, co obniży koszty działania Państwa firmy.
  • Bezpieczeństwo zatrudnienia - pilnujemy, aby cały proces zatrudnienia był zgodny z prawem, umożliwiamy też bezpłatne sprawdzenie kwalifikacji pracownika i bezpłatne zastępstwo w przypadku niespełnienia wymagań!